Na dodatne dejavnosti se učenci prijavijo po svojih željah. Dejavnosti sproti dopolnjujemo. S klikom na modro obarvano besedilo dobite dodatne informacije. 
Šolske dejavnosti se večinoma odvijajo pred poukom ali kmalu po njem. Nekatere izvenšolske dejavnosti pa se začnejo tudi po 14. uri. Če se dejavnosti zaključi pred 16. uro, se otroci lahko vrnejo v oddelek podaljšanega bivanja (OPB na kratko). Če se dejavnost konča ob 16. uri ali kasneje, pa jih po dejavnosti počakate sami. 

ŠOLSKE DEJAVNOSTI izvajajo učitelji naše šole 

Šolske dejavnosti so brezplačne, izjema je le dodatna športna. 

Plesni krožek izvaja učiteljica Helena Pečoler Oder. Prijavljeni učenci so dobili listek z obvestilom, da se dejavnost začne 8. oktobra 2020 in bo potekala od 14.30 do 15.15. Učenci se bodo srečali 15 krat. Učiteljica jih pride iskat v oddelek podaljšanjega bivanja.

OPZ ali otroški pevski zbor izvaja učiteljica Petra Naveršnik Bricman. Dejavnost se bo za učence 1. razreda začela izvajati v mesecu novembru. Učenci bodo o začetku dejavnosti pravočasno obveščeni.  

NIP TJA_opis dejavnosti – poteka celo šolsko leto, izvaja jo učiteljica Petra Turk.
1. A ima ure ob torkih ob 7.30 in ob petkih od 11.55 do 12.40.
1. B ima ure ob sredah od 11.55 do 12.40 in ob četrtkih ob 7.30.

Dodatna športna_opis dejavnosti – poteka celo šolsko leto, dejavnost je plačljiva. Izvajata jo učitelja Tomaž Smonkar in Boris Pušnik. Dejavnost poteka hkrati za oba razreda, in sicer ob ponedeljkih in četrtkih od 11.55 do 12.40. Učenci potrebujejo športno opremo. 

*************************************************

IZVENŠOLSKE DEJAVNOSTI izvajajo zunanji mentorji 

V primeru odpovedi dejavnosti ali kakšnih drugih sprememb vas morajo o tem obvestiti izvajalci izvenšolske dejavnosti. 

M-DANCE – se za učence od 1. do 4. razreda izvaja na galeriji šolske telovadnice ob torkih od 14. do 15. ure. Dejavnost je plačljiva. Več informacij najdete na njihovi spletni strani. 

JUDO se bo izvajal na galeriji šolske telovadnice ob ponedeljkih in sredah. Ob kateri uri in katero skupino bo obiskoval prijavljeni učenec, pa vas obvesti mentor juda. Dejavnost je plačljiva. 

 

(Visited 137 times, 1 visits today)