1. korak

Potrebujete palico ali kredo ter ravno dvorišče ali igrišče. Najprej narišite velik krog in ga razdelite na toliko enakih delov, kolikor je igralcev. Vsak izmed igralcev svoj del zemlje lahko tudi poimenuje po državah ali celinah.

   2. korak

Igralci stojite zunaj kroga, vsak pred svojim poljem. Eden izmed igralcev vzame palčko in jo postavi v središče kroga tako, da jo spusti na tla. Ostali igralci morajo biti pozorni, kajti če pade palčka na njihovo polje, morajo hitro stopiti nanjo in zaklicati ‘STOP’. Drugi medtem zbežijo čim dlje stran in se ustavijo ob klicu STOP.

   3. korak

Nato tisti, ki ima palčko, poskuša z njo zadeti katerega izmed igralcev. Če mu uspe, mu lahko vzame del zemlje, v nasprotnem primeru mu jo vzame tisti, ki je bil ciljan, a ni bil zadet. Zemljo igralec ukrade tako, da stoji na svojem polju in s kredo (ali palico) zariše ris (črto) čim dlje v ozemlje zadetega. Igralci končajo igro, ko ne ostane nič več zemlje.

Za lažje razumevanje si poglejte video.

 

(Visited 29 times, 1 visits today)